motyl
zlobek_10
chmurka002

Plan dnia

W naszej placówce nie ma miejsca na nudę i każdy dzień uczy czegoś nowego.

Dlatego zapraszamy do zapoznania się z planem dnia i codziennych aktywności.

7:00 - 9:00 Schodzenie się dzieci
praca indywidualna z dzieckiem, zabawy z udziałem nauczyciela,
zabawy swobodne według zainteresowań, gimnastyka poranna, zabiegi higieniczne,
9:00 - 9:30 Śniadanie
9:30 - 12:00 Zajęcia programowe
realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych
do jego możliwości (praca indywidualna, grupowa, zespołowa), zajęcia muzyczne, plastyczne
zabawy zorganizowane i swobodne w ogródku przedszkolnym lub w sali, zabiegi higieniczne,
12:00 - 13:00 Obiad
13:00 - 14:30 Relaks
leżakowanie ze słuchaniem ulubionych bajek (młodsze dzieci), starsze dzieci - zabawy relaksujące i wyciszające,
praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, realizacja pomysłów dzieci,
14:30 - 15:00 Podwieczorek
15:00 - 18:00 Grupowe i indywidualne formy pracy z dzieckiem
zajęcia w kółkach zainteresowań ( Młody naukowiec, Zygzaki, taniec) aktywność własna dzieci,
zabawy ruchowe w sali i na powietrzu kontakty indywidualne z rodzicami
(w miarę potrzeb i oczekiwań), rozchodzenie się dzieci

Przedszkole "Puchatek " ma status Przedszkola Niepublicznego, pozostającego pod nadzorem Kuratorium Oświaty na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 163/PN/06 prowadzonej przez Biuro Edukacji w Urzędzie Miasta st. Warszawy.