Warning: Creating default object from empty value in /config/config.php on line 24

Warning: Creating default object from empty value in /config/config.php on line 24
przedszkole puchatek, przedszkole niepubliczne, przedszkole prywatne, przedszkole Warszawa, Bemowo, zajęcia dla dzieci, zajęcia adaptacyjne, klub malucha, edukacja dzieci, wychowanie przedszkolne, angielski codziennie

 

 

 Nasze przedszkole pracuje w oparciu  o następujące
programy wychowania przedszkolnego:


•    „ KUFEREK TRZYLATKA "wydawnictwa JUKA   - 3 LATKI,  
•    „KUFEREK CZTEROLATKA" wydawnictwa JUKA - 4 LATKI,  
•    „ZANIM BĘDĘ UCZNIEM , WIEM WIĘCEJ” wydawnictwa EDUKACJA POLSKA - 5 LATKI,
•    „BAWIĘ SIĘ I PRZYGOTOWUJĘ DO SZKOŁY” wydawnictwa NOWA ERA - 6 LATKI”
      

       Wymienione programy są zgodne z Podstawą programową wychowania przedszkolnego  określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu/ Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17 Załączniki nr 1 do rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r./.  Pakiety pomagają w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole.

     Wybrane przez nas podręczniki to zadaniowo – czynnościowa koncepcja pracy z dziećmi , uwzględniająca ich cechy  rozwojowe oraz  potrzebę twórczego działania.

Realizacja treści programowych pozwala dzieciom na :
•    harmonijny rozwój,  
•    radosne, twórcze „ bycie” ,
•    pełną aktywność

Celem nauczycielek realizujących te programy jest:
•    wspieranie rozwoju zgodnie z możliwościami dzieci,
•    akceptowanie różnic rozwojowych,
•    zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
•    wdrażanie do samodzielności,
•    rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i emocjami,
•    stwarzanie warunków do samodzielnego odkrywania i poznawania otaczającego dziecko świata społecznego, przyrodniczego i technicznego,
•    wprowadzenie w świat wartości moralnych i estetycznych.
         Nauczyciele planując działania pracy z dziećmi  uwzględniają ich indywidualne potrzeby,  wiedząc , jak ważną motywacją do dalszego działania jest satysfakcja z osiągniętych efektów  dziecięcej twórczości.
 
 Zajęcia są :
•    ciekawe,
•    czasem zaskakujące,
•    inspirują do podejmowania prób poznawania siebie i świata,
•    dające radość i satysfakcję  z odkrywania i poznawania.
 
Zajęcia są prowadzone w oparciu o zasadę :
•    przystępności,
•    stopniowania trudności,
•    różnorodności działań.
     Nasze cele tworzenia optymalnych warunków do wspomagania rozwoju i edukacji dzieci realizowane są w następujących obszarach:

 

EDUKACJA JĘZYKOWA


1. Usprawnianie mowy

      Realizując ten obszar kształcenia nauczyciele starają się prowadzić zajęcia tak, aby prowokować dzieci do różnych form wypowiedzi . Codzienny kontakt z literaturą , wykorzystywanie plansz obrazkowych, zabawy tematyczne, badawcze, spacery i wycieczki  - to niektóre z metod  w przedszkolu prowadzące  do doskonalenia twórczych wypowiedzi, prawidłowych form i konstrukcji gramatycznych. 
 

 

2. Zainteresowanie słowem pisanym  
 GLOTTODYDAKTYKA 

     Są to cykle zajęć dla 3,4,5,6 latków. Jest to nowatorska metoda autorstwa prof. Bronisława Rocławskiego , przygotowująca dzieci do nauki czytania, którą rozpoczynamy już w najmłodszej grupie wiekowej.
     Na zajęciach dzieci poznają litery na tle całego alfabetu, a zwracanie uwagi na różnice w kształcie liter powoduje, że dużo rzadziej są one przez dzieci mylone. Dzieci uczą się również  „wrażliwości ortograficznej” od samego początku poznawania przez nie liter – nauczyciel zwraca uwagę na różnice w zapisie i wymowie wyrazów.
Nauka polega na prowadzeniu zabaw i ćwiczeń prowadzących do opanowania analizy i syntezy fonemowej i jednoczesnemu biernemu poznawaniu liter.
Przygodę z nauką czytania zaczynamy od zabaw z wykorzystaniem klocków LOGO,  glottodywanika. W trakcie tych zabaw, dzieci uczą się wiązać kształt litery z głoską.
Równolegle prowadzone są ćwiczenia i zabawy uczące dziecko operowania głosem, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń ortofonicznych artykulacyjnych i słuchowych oraz ćwiczeń kształtujących orientację w przestrzeni.
 
3. Gotowość do pisania
   Przygotowanie ręki do pisania oznacza wiele ćwiczeń już od najmłodszej grupy wiekowej.
1.ZYGZAKI - jest to cykl zajęć dla dzieci 5,6 letnich, których celem jest usprawnianie małej i dużej motoryki oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa . Rozpoczynają je ćwiczenia w kreśleniu prostych  a następnie skomplikowanych wzorów graficznych, najpierw  na dużej , a później na małej przestrzeni.       
      Uzupełnieniem i niezastąpioną pomocą w przeprowadzaniu ćwiczeń grafomotorycznych są tablice „RACZEK-pierwsze litery i cyfry”.Są to : tablice magnetyczne w plastikowej obudowie z folią do pisania, zestaw 25 kart z szablonami, pisak z gąbką do ścierania, które służą dzieciom do rysowania  szlaczków, znaków literopodobnych i  cyfropodobnych.  
„Raczek” służy do :
•    omawiania treści matematycznych, przyrodniczych, społecznych i plastycznych.
•    kształtowania sprawności manualnej dziecka,
•    inspirowania  do działań twórczych.

 

 

EDUKACJA PRZEZ RUCH


       Jest to program autorstwa P. Doroty Dziamskiej . Są to  rytmiczne zabawy edukacyjne. Do rytmicznej manipulacji wykorzystywane są takie przedmioty jak : kredka, flamaster, piłka, nożyczki, taśma, które w rękach dziecka stają się narzędziami do przyjemnego poznawania i radości, a towarzyszy im muzyka , która wywołuje ruch i ma za zadanie dopełniać przeżycia emocjonalne.
Podczas zajęć ruch  jest zaplanowany, rytmiczny, dopełniony muzyką lub z niej wyprowadzony. Dzieci kreślą rytmicznie jedną ręką , drugą lub obiema naraz  - kreski, kropki, owale, fale, jodełki, zygzaki.  Zintegrowany ruch różnych części ciała prowadzi do powstania pracy plastycznej.

Każde zajęcie zawiera:
•    Ćwiczenia o charakterze graficznym lub manipulacyjnym.
•    Swobodne działanie z wykorzystaniem różnych technik plastycznych prowadzące do powstania karty pracy.
•    Wykorzystanie powstałej karty pracy do przemyślanej analizy, dzięki której możemy zaplanować kolejne formy działania dzieci podczas zajęć. 
                             
      Edukacja przez ruch wykorzystuje 3 podstawowe formy aktywności dzieci: ćwiczenie, zabawę, grę. 


                                             

      
JĘZYK ANGIELSKI

 

       Jest to program autorski lektora .Zajęcia  odbywa się codziennie w każdej grupie wiekowej.
„WORLD OF WORDS”
     Program przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych czyli 3,4,5,6 latków. Tematyka zajęć jest taka sama we wszystkich grupach, natomiast  zakres materiału i poziom trudności zadań, ćwiczeń i zabaw dostosowany jest do poszczególnych grup wiekowych. Głównym celem programu jest „oswojenie” dzieci z językiem angielskim oraz wytworzenie pozytywnych skojarzeń związanych z zajęciami języka obcego, jest to podstawa niezbędna do dalszej nauki języków.
      Program zajęć oparty jest o naszą planetę. Podczas podróży przez kontynenty i różne państwa znajdujące się na nich poznajemy słowa tworzące nasz świat. Różnorodność Ziemi zapewnia mnogość ciekawych tematów i umożliwia stworzenie atrakcyjnych dla dzieci zajęć. Na zajęciach wykorzystywane są elementy dramy i pedagogiki zabawy, dzięki czemu uaktywnia się nie tylko różne zmysły ale również dziecięce emocje sprawiając, że dzieci angażują się we wspólne działania. Metodą na co dzień wykorzystywaną na zajęciach jest metoda Total Physical Response czyi metoda reagowania całym ciałem. Dzięki tej metodzie uaktywniane są obie półkule mózgowe, a to ułatwia dzieciom przyswajanie języka obcego.    
      Spotkanie z językiem angielskim ma być przede wszystkim przyjemną przygodą, a zarazem przynosić rozwój sprawności językowych.


EDUKACJA MATEMATYCZNA

     

          Celem edukacji matematycznej w przedszkolu jest wspomaganie rozwoju umysłowego, polegające m.in. na orientacji w przestrzeni i czasie oraz rozumieniu pojęcia liczby, a także umiejętności liczenia, dodawania na zbiorach, mierzenia, klasyfikowania .
   „Dziecięca matematyka” to metoda prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej , która pomaga w realizacji edukacji matematycznej. Dzieci badają, poznają, układają zadania, rozwiązują rebusy matematyczne, same odkrywają pojęcia matematyczne takie jak np.:” Jak długie są różne przedmioty? Czym dorośli mierzą długość? Jak przekształca się ciecz ?  


 
EDUKACJA PRZYRODNICZA I EKOLOGICZNA

 

       Wycieczki, zabawy badawcze, proste eksperymenty – pokazują piękno , mądrość i różnorodności przyrody, kształtują „młodego przyrodnika” otwartego na obserwację , przyswajanie wiedzy ,  odpowiedzialność i szacunek dla przyrody. Nauczyciele prowadzą zajęcia tak, aby dzieci obserwując angażowały się wielozmysłowo i same dochodziły do własnych spostrzeżeń.  Dziecko jest partnerem nauczyciela , aktywnym odkrywcą i badaczem.


1.„MAŁY PODRÓŻNIK

     Jest to cykl zajęć, które  odbywają się 1 x w tygodniu w grupie 5,6 latków. Mały Podróżnik „ to podróż dookoła Świata , dzięki której dzieci dowiedzą się  co to jest Świat, kula ziemska, kontynenty, państwa , miasta, morza , oceany.  
    Celem programu  jest  zaprzyjaźnienie się z mapą, globusem , rozbudzanie w dzieciach zainteresowań poznawczych. Przybliżeniu dzieciom kultury i zwyczajów panujących na różnych kontynentach, w wybranych państwach. Podczas zajęć dzieci poznają kontynenty i państwa z całym ich bogactwem
     Nasze zabawy podróżnicze to wszelkiego rodzaju aktywności -  intelektualna, ruchowa, werbalna, muzyczna, plastyczna, społeczna.
Czeka nas wyśmienita zabawa w odkrywanie nowych miejsc. Może kiedyś , ktoś , zostanie sławnym podróżnikiem? ZATEM W DROGĘ!

 2.„A TO CIEKAWE”  
     Jest to cykl zajęć, które odbywają  się 1 x w tygodniu w grupie 3 latków .
Celem tych zajęć jest badanie rzeczywistości , odkrywanie jej tajemnic w trakcie zabaw badawczych , Dzieci na przykład odgadują zawartości tajemniczych pudełek, rozpoznają i określają smaki, układają bajki zmyślanki, bawią się lusterkami, projektują różne wzory, dowiadują się jak zbudowane jest jajko – oto niektóre przykłady zabaw i zajęć. Czy to nie ciekawe?
 
3.„DOŚWIADCZALSKI” 
       Jest to cykl zajęć, które odbywają  się 1 x  w tygodniu, w grupie 4 latków.
 Jego założeniem jest  odkrywanie tajemnic  służących wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek.
Dzieci będą działać, próbować, dotykać . Zastanawiać się na przykład „ dlaczego przedmioty spadają, co dzieje się z cukrem w herbacie, a co z kałużą, co można zrobić z kolorami, co to znaczy, że krtań drga”  itd., itp.
     Zadaniem dzieci będzie sprawdzenie różnych hipotez. Nieważne czy odpowiedź jest prawidłowa czy nie, ale najważniejsze jest pobudzanie dzieci do myślenia i odkrywania. Dzieci uwielbiają odkrywać to, co nowe i nieznane. Eksperymenty oswoją je z nieznanymi dotąd zjawiskami, dostarczając jednocześnie dużo radości.

4.„PLANETA I JA"
     Jest to cykl zajęć ,które  odbywają się 1 x w tygodniu w grupie 4,5,6 latków.
 Przyjrzymy  się bliżej Planecie na której żyjemy – Ziemi, ale i też Kosmosowi , by zgłębić tajemnice otaczającego nas Wszechświata.  
Zajęcia rozpoczynają się od rozważań „Co to jest Wszechświat?” .
Dzieci wcielą się w role archeologów , będą  poznawać historię powstania Ziemi. Poznają świat  dinozaurów - pradawnych mieszkańców Ziemi,  Zdobędą wiedzę o bogactwach naturalnych Ziemi.
Następnie dzieci dowiedzą się co to jest Kosmos.  Będą poznawać planety, ich charakterystyczne cechy i  wygląd

5.„POMYSŁOWIEC"
     Jest to cykl zajęć, które odbywają się 1 x  w tygodniu w grupie 3 latków .
    POMYSŁOWIEC  to zabawy z substancjami płynnymi, półpłynnymi, żelowatymi, plastycznymi czy też sproszkowanymi. Tworząc, rozmazując, formując, przelewając, rozlewając, rozrywając, dzieci doskonale bawią się, nabierają wiary we własne siły, ćwiczą zmysły i nabywają różnych umiejętności.  Zajęcia te rozwijają fantazję, inicjatywę i pomysłowość dzieci.  Zajęcia stwarzają dzieciom duże możliwości eksperymentowania, dzieci dowiadują się, że substancje pod niektórymi względami zachowują się podobnie, a pod innymi różnią się bardzo.  


6.„W MROWISKU…… „ 
     Jest to cykl zajęć i zabaw , które odbywają się 1 x w tygodniu w grupie 4 latków.  Małe dzieci są zafascynowane przyrodą , nasze zabawy przyrodnicze  służą poszerzeniu ich wiedzy i uczą szacunku do natury. Dzieci zdobędą wiadomości na temat mrówek podczas  zajęć terenowych, eksperymentów, wesołych zabaw.
      Mrówki są dla dzieci bardzo intrygujące. Poznając ich zwyczaje,  dzieci będą mogły nabywać także umiejętności  społeczne, takie jak współpraca w grupie, utrzymanie porządku w Sali, wyrażanie emocji, zachowanie się przy stole i wielu innych.  Pośród zabaw znajdą się i takie , które rozwijają język, służą nauce czytania, liczenia i rozwijają dzieci ruchowo.  
     Dzieci na przykład dowiedzą co jedzą mrówki, dokąd chodzą Wyprawijąc, się do krainy Mniam-mniamków,  poznają bajeczkę o mrówce Mądrej Główce, wykonają marchewkowe mrówki, mrowisko z tartej marchewki oraz będą snuć rozmaite rozważania , na przykład, co by było, gdyby mrówki miały buty…? .  


7. „MŁODY NAUKOWIEC” 
     Jest to cykl zajęć, które  odbywają się 1 x w tygodniu w grupie  6 latków.    Ich celem są eksperymenty przyrodnicze podczas których dzieci  będą odkrywać  wodę, powietrze, ogień , ziemię czyli  tajemnice drzemiące w  tych żywiołach .
     Dzieci na przykład poznają właściwości fizyczne powietrza, zaznajomią się z fizycznymi skutkami ognia, odkryją zjawisko rozpuszczalności i braku rozpuszczalności, wzbogacą wiedzę o zjawiskach zachodzących w głębi ziemi i ich skutkach etc..

 

8."LEKCJA PRZYRODY NA ŻYWO"

   WARSZTATY PRZYRODNICZE   prowadzone przez FIRMĘ FORMAT z cyklu „MALI ODKRYWCY ZWIERZĄT „.JEST TO  POKAZ ŻYWYCH ZWIERZĄT ! Zajęcia odbywają się cyklicznie dla wszystkich grup wiekowych.

Podczas zajęć dzieci mogą:

·          - nakarmić egzotyczną jaszczurkę,

           - dowiedzieć  się czy jeż afrykański rzeczywiście ma kolce

-z        -zaprzyjaźnić się z milutką szynszylą.

 Firma FORMAT o swoich zajęciach :

"Podczas zajęć będziemy mogli przekonać się czy agama brodata to jaszczurka, a może smok? Czy faktycznie jak się rozłości to staje na dwóch łapkach. Dowiemy się również kiedy szynszyla trzyma uszy w górze i dlaczego nie ma pazurków. Obalimy wiele mitów o jeżu pigmejskim, czy na pewno nosi jabłka na plecach, jakie smakołyki lubi najbardziej i o jakiej porze je swoje śniadanie.”

9.„WARSZTATY NAUKOWE”

Prowadzone przez firmę FUNIVERSITY www.funiversity.pl

Jest to blok cyklicznych zajęć dla dzieci w grupie 5,6 latków.

    Program warsztatów naukowych FUNIVERSITY jest tak skonstruowany, żeby wyjaśnić dzieciom otaczający nas świat. Jest to spotkanie z nauką. Tak więc jest trochę fizyki ,  biologii, czy też chemii lub archeologii. Podczas wszystkich zajęć dzieci wykonują  różne doświadczenia, tak aby lepiej zrozumieć i zapamiętać omawiane zjawisko. Na zakończenie każdego ze spotkań z nauką, dzieci wykonują eksperyment-zabawkę, którą zabierają do domu.

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

 

     Nasze przedszkole rozwija wrażliwość estetyczną a także organizuje twórczą jak i odtwórczą działalność artystyczną dziecka poprzez następujące programy :

1.PLASTYKA 
       Jest to cykl zajęć, które odbywają się 1 x w tygodniu w grupie 3 , 4, 5 , 6- latków.
Są to zajęcia , na których stosujemy różne techniki plastyczne, a co najważniejsze liczy się inwencja twórcza dziecka. Zajęcia te służą rozwijaniu kreatywności u dzieci.
    Zorganizowane i zainspirowane przez nauczyciela zajęcia stopniowo  wprowadzające  dzieci w pojęcia plastyczne , możliwe techniki, przybory i materiały  . Nasze dzieci mają stały dostęp do akcesoriów plastycznych, dzięki czemu mogą realizować własne pomysły i tworzyć według własnej inwencji .

2.ZABAWY MUZYCZNE 
      Odbywają się cyklicznie w grupie dzieci 3,4 letnich. Są to piosenki i zabawy utrwalone w tradycji i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Wszystkie zabawy cechuje naturalność, prostota i uniwersalność. Zabawy służą ułatwianiu nawiązywania kontaktów z drugą osobą , z grupą. Rozwijają aktywność i uruchamiają pomysłowość. Są uwielbiane przez dzieci.
      Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach wiekowych w oparciu o program „W co się bawić z dziećmi” M. Bogdanowicz.


3.CERAMIKA 
      Są to warsztaty artystyczne dla dzieci. Jest to cykl zajęć prowadzonych przez instruktora – plastyka dla dzieci 5, 6 letnich. Zajęcia te służą pobudzaniu ciekawości u dzieci, zainteresowań oraz wyobraźni. Wyzwalają kreatywne myślenie poprzez samodzielne szukanie rozwiązań.
     Dzieci tworzą oryginalne przedmioty i dekoracje przy użyciu  atrakcyjnych materiałów twórczych : , glina, , pestki, nasiona , liście, kamyki, kwiaty, trawa, słoma, koronki, wstążki, sznurki , wełna i wiele , wiele innych . Techniki , przy użyciu , których dzieci tworzą swoje dzieła to między innymi  : budowanie z wałeczków, modelowanie z bryły, wycinanie form ażurowych, układanie mozaiki, płaskorzeźba . 


 4.RYTMIKA
     Zajęcia odbywają się cyklicznie  2 x w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych.  Celem zajęć umuzykalniających jest kształtowanie poczucia rytmu, utrzymania równego tempa , dynamiki głosu . Są to na przykład ćwiczenia i zagadki słuchowe, zabawy wysnute z treści piosenek, gry i zabawy muzyczne, ćwiczenia z określaniem wysokości dźwięku i kierunku linii melodycznej.
      Dzieci uczą się piosenek , melodii, same tworzą akompaniament do piosenki . Poznają i grają na instrumentach muzycznych. Uczestniczą w zabawach ruchowych  przy akompaniamencie. Przygotowują inscenizacje na występy okolicznościowe ,  np. „Jasełka” ,  „Dzień Babci i Dziadka” , „Dzień Mamy i Taty”.


5.TANIEC TOWARZYSKI 
      Jest to cykl zajęć  prowadzone przez  instruktorkę tancerkę w grupach  4,5,6 latków .  Na zajęciach dzieci ucząc się tańczyć, rozwijają talenty. Uczą  się gracji. Poprawiają  sylwetkę, postawę. Niwelują  bariery w relacjach. Poprawiają kondycję. Zwalczają nieśmiałość. Udoskonalają precyzje ruchu. Wzbogaca ją o umiejętność zapamiętywania i naśladowania kroków.  
    Dzieci poznają podstawowe kroki i ruchy taneczne : samby , cha chy, polki


AKTYWNOŚĆ KULTURALNA – LITERATURA I TEATR

 

1.PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE W PRZEDSZKOLU 
     Raz w miesiącu gościmy w naszym przedszkolu  aktorów ze współpracujących z nami Agencji Teatralnych i Grup Artystycznych  , którzy zabierają nas w zaczarowany świat bajek poprzez prezentowane spektakle teatralne. Spektakle odbywają się cyklicznie 1 x  w miesiącu.  


2.KÓŁKO TEATRALNE
     Jest to cykl zajęć  prowadzonych przez instruktora teatralnego w oparciu o autorski program w grupach 4,5,6 latków  1 x  w tygodniu.
Dzieci są wprowadzane w świat sztuki poprzez zabawy teatralne co przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa wiarę we własne siły i możliwości. Pojawiające się na warsztatach tematy i zabawy rozwijają wrażliwość i zaufanie w stosunku do innych, prowadzą do przyjaznych uczuć pomiędzy dziećmi uczestniczącymi w warsztatach, Ćwiczą także umiejętność wyrażania własnych odczuć i dzielenia się nimi. Uczą koncentracji, rozładowują napięcia, uczą podejmowania wspólnych działań.

3.EDUKACJA TEATRALNA
      Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w cyklu edukacyjnym „Teatr okiem Guliwera”. Na cykl składa się 6 lekcji.  Po obejrzeniu sześciu  spektakli poprzedzonych lekcją, każde dziecko otrzyma nagrodę oraz zostanie odznaczone orderem Wiernego Widza czyli młodego TEATROMANIAKA.
    Edukacja Teatralna „ Guliwera” to pełne dowcipu i atrakcji lekcje prowadzone przez aktorów. Dzieci krok po kroku uczą się jak zachować się w teatrze i powoli stają się świadomymi widzami Dzieci zdobywają ogólną wiedzę o teatrze, poznają techniki lalkowe, sposoby tworzenia lalki teatralnej , nietypowe lalki teatralne  oraz sposoby tworzenia spektaklu teatralnego.

4.KONKURSY
    Udział w Przeglądach Małych Form Teatralnych  organizowanych przez Ośrodek Kultury Dzielnicy.
    Chcemy się pochwalić dwukrotnym I miejscem ! w Przeglądzie Małych Form Teatralnych organizowanym przez Ośrodek Kultury Dzielnicy Wola.


EDUKACJA ZDROWOTNA


      Celem edukacji zdrowotnej w przedszkolu jest poznanie i zachęcenie do zdrowego stylu życia poprzez :   
-  codzienną aktywność ruchową w formie ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych,
- pobyt na świeżym powietrzu
- kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych
- realizację celowo zaplanowanych tematów ukierunkowanych na zdrowie i bezpieczeństwo ,np. „Dbamy o swoje zdrowie”,
- realizację innych tematów, np. „ Moje przedszkole, moi koledzy”/ bezpieczeństwo w Sali, na terenie przedszkolnym.


1.FUNNY JUDO
    To cykl zajęć  ruchowych prowadzonych przez profesjonalnego instruktora . Dzieci zdobywają sprawność szybkiej reakcji, bezpiecznego upadania. Uczą się podstawowych elementów judo. Na zajęciach jest stosowany rytuał rozpoczęcia i zakończenia treningu.
    Zajęcia  dla dzieci kipiących energią.  Dużo ruchu, zdobywanie umiejętności  bezpiecznego upadania. Wspaniała zabawa!!! 

 

2.ZABAWY RUCHOWE 
       Jest to cykl zajęć prowadzonych w grupie 3,4,5-latków.Są to zabawy ruchowe kształtujące małą motorykę oraz prawidłową postawę dziecka.
      Są to  zabawy z użyciem chusty animacyjnej, tunelu oraz innego sprzętu sportowego jak również opowieści ruchowe. Dzieci uczestniczą w nich z wielkim entuzjazmem.  
Dzieci :
•     uczą się przekraczać przeszkody, zachowywać równowagę,
•    zaspakajają potrzebę bycia obdarzonym uwagą,  
•    przezwyciężają nieśmiałość,
•    uczą się odróżniać i zapamiętywać polecenia,
•    poruszać zgodnie z rytmem
•    uczą się radzić sobie z przegraną.
     Zajęcia są prowadzone w 3,4,5 latkach  w oparciu o : „Wprowadzenie do pedagogiki zabawy” Klanza,  ”Mali sportowcy. Zajęcia ruchowe dla przedszkolaków” wydawnictwa Raabe.

 

 

3.PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
CZYLI „Szpital Pluszaka” - program edukacyjny prowadzony przez Grupę Ratowniczo - Medyczną „MEDICUS”
            

     Program „Szpital pluszaka” ma za zadanie zapoznać dzieci z zasadami funkcjonowania służb ratowniczych, postępowania w sytuacji zagrożenia życia oraz wzywania pomocy. Zajęcia prowadzą  Instruktorzy ratownicy medyczni, ubrani w odblaskowe, świecące ubrania, mają za zadanie oswoić dzieci z widokiem ratowników, tak by w razie interwencji podczas nagłego zdarzenia przywoływane wspomnienia wywoływały pozytywne emocje zamiast strachu.

Kolejną atrakcją, jest fantom dziecka, na którym każdy z uczestników może przećwiczyć udrażnianie dróg oddechowych.

 

 
EDUKACJA EMOCJONALNA I WPROWADZENIE

W ŚWIAT WARTOŚCI

 

       Edukację w tym zakresie rozpoczynamy od przyzwyczajania dzieci do mówienia o swoich emocjach i potrzebach.  Zajęcia przedszkolne zaplanowane są tak aby poprzez zabawy i ćwiczenia dzieci mogły dostrzec emocje, a także budowały poczucie własnej wartości , szacunku i akceptacji dla siebie i innych.

1.PRZYJACIELE ZIPPIEGO
ZIPPI jest Patyczakiem.  
    Jest to program przeznaczony dla 5-6 latków , który pomaga małym dzieciom doskonalić umiejętności radzenia sobie z codziennymi konfliktami i problemami. Opiera się na założeniu, że umiejętności nabyte w dzieciństwie będą pomocne w okresie dorastania i dorosłości. Program trwa pół roku , dzieci otrzymują DYPLOM PRZYJACIELA ZIPPIEGO
Dzieci uczą się o:
•    Uczuciach
•    Wypowiadaniu się i słuchaniu,
•    Przyjaźni,
•    Rozwiązywaniu problemów,
•    Zmianie i stracie,
•    Pomaganiu innym,
•    Radzeniu sobie w różnych sytuacjach


EDUKACJA SPOŁECZNA I OTOCZENIE

 

      To edukacja mająca na celu budowanie poczucia więzi z innymi osobami i współuczestnictwo w społeczności bliższej i dalszej.

    Działania podejmowane przez przedszkole :  
1.ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 
     Są to zajęcia mające na celu ułatwić dzieciom w przyszłości start w przedszkolu. Zajęcia te pomagają również w procesie uspołeczniania dzieci, a nade wszystko są zabawą, która uczy, bawi, wychowuje .

2.ZAJĘCIA OTWARTE 
   Są to zajęcia, na które zapraszamy Rodziców.  Odbywają się według ustalonego harmonogramu.

3.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA
- udział w akcji  „ SZLACHETNA PACZKA”
- pomoc opuszczonym zwierzętom ze Schroniska

4.WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
- wycieczki do wybranych instytucji użyteczności publicznej   np. do Bibliotek, do Banku.
- spotkania z przedstawicielami różnych profesji w przedszkolu  

 


 WAŻNE DNI W PRZEDSZKOLU :


WRZESIEŃ:
•    Urodziny Pippi Pończoszanki
•    Witamy Astronomiczną jesień
•    Dzień Śliwki
•    Dzień Chłopaka

PAŹDZIERNIK:
•    Dzień Nauczyciela
•    Pasowanie na Przedszkolaka
•    Bal Jesienny
•    Dzień Kundelka
LISTOPAD:
•    Dzień Uśmiechu
•    Dzień Niepodległości
•    Andrzejki

GRUDZIEŃ:
•    Uroczyste ubieranie choinek
•    Barbórka
•    Jasełka
•    Dzień terenów górskich
•    Witamy astronomiczną zimę
STYCZEŃ:
•    Dzień Babci i Dziadka
LUTY:
•    Bal Karnawałowy
•    Walentynki
•    Dzień Kota
•    Tłusty Czwartek

MARZEC:
•    Witamy astronomiczną wiosnę – topienie Marzanny
•    Dzień Teatru
KWIECIEŃ:
•    Prima aprilis
•    Dzień Książki
•    Niespodzianki wielkanocnego Zajączka
•    Święto Ziemi
MAJ:
•    Święto Unii Europejskiej
•    Dzień Mamy i Taty
•    Dzień Strażaka
•    Dzień Kosmosu
•    Dzień Dziecka

CZERWIEC:
•    Pożegnanie starszaków
•    Witamy astronomiczne LATO
LIPIEC :
•    Dzień Włóczykija
SIERPIEŃ:
•    Dzień Latarni morskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


przedszkole puchatek, przedszkole niepubliczne, przedszkole prywatne, przedszkole Warszawa, Bemowo, zajęcia dla dzieci, zajęcia adaptacyjne, klub malucha, edukacja dzieci, wychowanie przedszkolne, angielski codziennie