Warning: Creating default object from empty value in /config/config.php on line 24

Warning: Creating default object from empty value in /config/config.php on line 24
przedszkole puchatek, przedszkole niepubliczne, przedszkole prywatne, przedszkole Warszawa, Bemowo, zajęcia dla dzieci, zajęcia adaptacyjne, klub malucha, edukacja dzieci, wychowanie przedszkolne, angielski codziennie

 

NASZE CELE

 

Chcemy , aby zajęcia edukacyjne przeplatając się z zabawą spontanicznie ugruntowały solidne podstawy do osiągania sukcesów w szkole oraz gotowość do nabywania nowych umiejętności i  zainteresowań .

Wspólnym naszym  celem jest wprowadzenie dzieci w świat wartości uniwersalnych : dobra , prawdy,  wzajemnej tolerancji i szacunku .  Propagujemy i przestrzegamy  prawa dziecka zaspakajając ich poczucie bezpieczeństwa oraz wspierając naukę nawiązywania serdecznego kontaktu z innymi osobami.

  

ORGANIZACJA  GRUPY

 

W naszych placówkach obowiązuje podział grup pod względem wieku/ rocznika urodzenia dzieci.

Przyjmujemy dzieci od 20 miesiąca życia.

Dla dzieci 5 letnich prowadzone jest roczne przygotowanie przedszkolne.

 W celu zapewnienia dzieciom bliskiego, indywidualnego kontaktu z nauczycielem proponujemy kameralne grupy liczące nie więcej niż 15-17 przedszkolaków.

 

Troskliwą opiekę nad grupą sprawują łącznie 2 panie (nauczyciel wychowawca oraz nauczyciel wspomagający lub asystent nauczyciela).

 

 

 

GRUPA ŻŁOBKOWA W PRZEDSZKOLU PUCHATEK

 

Do grupy żłobkowej zapraszamy dzieci, które ukończyły 20 miesiąc życia.

Pracują w niej dwie wychowawczynie, które są wykwalifikowanymi pedagogami wychowania przedszkolnego.

Ciepła atmosfera  i poczucia bezpieczeństwa  Maluszków jest podstawą funkcjonowania grupy. W opiece nad dziećmi ciociom pomaga pacynka- Wesoły Niebieski Puchatek, który jest przewodnikiem dzieci w odkrywaniu świata.

Zajęcia w grupie :

- Codzienne zajęcia dydaktyczne uwzględniają elementy programu glottodydaktyki prof. Rocławskiego, czyli metody przygotowania do nauki czytania i pisania.

- Dzieci ćwiczą motorykę małą (zabawy paluszkowe, masażyki, lepienie, układanie). Ciocie przeprowadzają ćwiczenia logopedyczne i oddechowe w formie zabaw m.in. z kolorowymi balonikami, piórkami.

-Zwracamy uwagę na profilaktykę zdrowia, poprzez promowanie zabaw ruchowych i zdrowego odżywiania dzieci, uwzględniającego zalecenia dietetyczne rodziców.

- Dwa razy w tygodniu dzieci mają zajęcia dodatkowe z rytmiki.

- Maluszki nabywają pierwsze umiejętności społeczne, uczą się współdziałania i dzielenia się zabawkami.

- Dzieci objęte są także opieką logopedy, psychologa i przedszkolnego metodyka ds. dydaktyki i wychowania.

 

 GODZINY OTWARCIA

 

Dostosowując się do potrzeb aktywnych zawodowo rodziców przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.

  

 ROZKŁAD DNIA

 Organizując harmonogram dnia uwzględniamy, aby zawierał on  równowagę pomiędzy swobodną zabawą, grami, zabawą na świeżym powietrzu oraz zajęciami edukacyjnymi.

W trosce o harmonijny rozwój emocjonalny i intelektualny pragniemy zapewnić dzieciom czas na relaks, wyciszenie lub sen. Dlatego stwarzamy w zależności od indywidualnych potrzeb oraz wieku, warunki do snu lub odpoczynku podczas słuchania muzyki lub opowieści  bajek.

 

Szczegółowe" Tygodniowe harmonogramy zajęć " w poszczególnych grupach opisane są w katalogu PLAN DNIA 

 

ADAPTACJA

 

W przedszkolu organizowane są zajęcia adaptacyjne przygotowujące dzieci do radosnego powitania przedszkola, ułatwiające późniejsze rozstania z mamą i tatą .

Całoroczne zajęcia adaptacyjne odbywają się w soboty w godz. 10:00-12:00. 

Dzieci przystępujące we wrześniu do grona najmłodszych przedszkolaków spotykają się w ostatnich dniach sierpnia ze swoją nauczycielką i kolegami na grupowych zajęciach adaptacyjnych. 

 Dzieci przychodzące po raz pierwszy do przedszkola , mają możliwość przebywania z rodzicami, stopniowego adaptowania się do warunków przedszkolnych bez stresu.

   

 WYŻYWIENIE

 Zapewniamy naszym przedszkolakom smaczne domowe posiłki przygotowane  przez doświadczone panie kucharki  specjalizujące się w gotowaniu potraw  dla dzieci.

W menu uwzględniane są posiłki dla dzieci z alergiami.

Jadłospis opracowany przez dietetyka podawany jest do wiadomości  z wyprzedzeniem 10 dniowym


przedszkole puchatek, przedszkole niepubliczne, przedszkole prywatne, przedszkole Warszawa, Bemowo, zajęcia dla dzieci, zajęcia adaptacyjne, klub malucha, edukacja dzieci, wychowanie przedszkolne, angielski codziennie